Metastatic prostate cancer


metastatic prostate cancer

These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "advanced prostate" in Romanian prostată avansat avansat de prostată Other translations It is acknowledged that overall there is no statistically significant survival benefit in locally advanced prostate cancer.

Metastatic cancer of prostate Conținutul Metastatic cancer prostate treatment Conținutul Do you papillomavirus homme danger patients with prostate cancer? Could you use an expert guide examining all possible management options?

Se cunoaşte că, în general, nu există un beneficiu semnificativ statistic asupra supravieţuirii în cazul cancerului de prostată avansat local. Locally advanced prostate cancer refers to larger tumours or tumours with spread to lymph nodes, but not involving spread to other organs.

MeSH terms

Cancerul de prostată avansat local se referă la tumorile mari sau la tumorile cu extindere în ganglionii limfatici, dar nu şi la alte organe. The Committee considered that bicalutamide mg is effective in the treatment of locally advanced prostate cancer; however the CHMP considered that the metastatic prostate cancer indication should be restricted to treatment of patients at high risk of disease progression.

metastatic prostate cancer

Comitetul consideră că bicalutamidă mg este eficienta pentru prostatita cronică luați tratamentul cancerului de prostată avansat local; totuşi, CHMP este de părere că indicaţiile terapeutice trebuie restrânse la tratamentul pacienţilor cu risc ridicat de progresie a bolii. Indicaţiile pentru care acest medicament a fost autorizat includ tratamentul pacienţilor cu cancer de prostată avansat local, drept tratament precoce, fie ca monoterapie, fie ca tratament adjuvant al prostatectomiei radicale sau al radioterapiei.

Renal colic secondary to ureteral metastasis: Rare presenting manifestation of prostate cancer

However, these data do support the Committee's position that the indication should be restricted to selected patients with locally advanced prostate cancer at high risk of disease progression.

Totuşi, aceste informaţii susţin poziţia Comitetului de a restrânge indicaţiile la pacienţii selectaţi cu cancer de prostată avansat local cu risc mare de evoluţie a bolii. Denise was diagnosed with advanced prostate cancer last month.

metastatic prostate cancer

Denise a fost diagnosticată cu cancer de prostată în faza finală, luna trecută. Firmagon is used to treat patients with advanced prostate cancer.

Firmagon se utilizează la tratarea pacienţilor cu cancer de prostată în stadiu avansat.

See, I've got advanced prostate cancer. Vezi, am cancer avansat la prostată. Vantas is a new LHRH agonist and this pharmacological class was introduced for the treatment of advanced prostate cancer more metastatic prostate cancer 20 years ago.

  1. Como se realiza el examen de próstata
  2. Prostate Cancer: Diagnosis and Clinical Management - bebe-strumf.
  3. Metastatic cancer prostate treatment. Metastatic cancer from prostate
  4. DOI:
  5. EBSCOhost | | Cancer de prostată metastatic hormono-refractar.
  6. Ma dor rinichii si ma ustura cand urinez
  7. Prostate cancer metastatic guidelines - Account Options
  8. Prostate Cancer and Bone Metastasis Metastatic cancer of prostate Biopsia papilloma sulla lingua Ce este curățarea colonului de detoxifiere Prostate cancer metastatic bone pain - Leucocite crescute și prostate Paraziți hidroterapeutici de colon Prostate cancer metastatic bone pain Managing Bone Metastases in Prostate Cancer helminth treatment guidelines Leucocite crescute și prostate Este strict interzisă reproducerea, copierea sau publicarea acestora chiar și parțială, fără obținerea permisiunii!

Vantas este un agonist LHRH nou, iar această clasă farmacologică a fost introdusă în tratamentul cancerului avansat de prostată cu metastatic prostate cancer mult de 20 de ani în urmă. Some advanced prostate cancers can slow or weaken your urinary stream or make you need to urinate more often.

metastatic prostate cancer

Unele cancere de prostată avansate pot încetini sau slăbi jetul de urină sau să vă facă să urinaţi mai des. The data from the Long Term Extension Study concerning efficacy and safety are in support for both long-term efficacy and safety for patients, receiving palliative treatment of advanced prostate cancer with histrelin implant for two or more years.

metastatic prostate cancer

Atât siguranţa, cât şi eficacitatea produsului pentru pacienţii care primesc tratament paleativ pentru cancerul avansat de prostată cu injecţii de histrelin timp de doi sau mai mulţi ani sunt susţinute de informaţiile obţinute din studiul de extindere pe termen lung. Vantas, 50 mg, implant, is a luteinizing hormone-releasing hormone LHRH agonist indicated for the palliative treatment of advanced prostate cancer. Vantas, 50 mg, implant, este un agonist al hormonului luteinizant care secretă hormoni LHRH şi se recomandă în tratamentul paliativ al cancerului de prostată în fază avansată.

În plus, sesizarea face referire numai la indicaţia pentru cancerul de prostata local avansat pe baza programului de studiul al cancerului de prostata precoce si in legătură directă cu secţiunile 4.

metastatic prostate cancer

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

Please report examples to be edited or not to be displayed.

Metastatic cancer from prostate - granturieuropene.ro

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. No results found for this meaning. Suggest an example.